Všechny články

Největší statistika českých a slovenských freemailů. Kdo vládne e-mailové komunikaci?

25 076 089. To je průměrný měsíční počet odeslaných e-mailů přes náš systém. Robert Němec ve své predikci pro rok 2014 zmiňuje, že e-mail marketing bude sexy. Mail Komplet je tak z tohoto pohledu Robert Rosenberg v odesílání hromadné pošty.

Největší statistika českých a slovenských freemailů. Kdo vládne e-mailové komunikaci?

Zanalyzovali jsme 585 717 aktivních českých a 208 691 slovenských e-mailových adres, které obesílají naši klienti, abychom vám mohli představit detailní pohled na podíl freemailových účtů, jež využívají běžní uživatelé českého a slovenského internetu.

Proč taková masivní analýza?

Internetový trh v současné době nabízí mnoho českých i zahraničních nástrojů pro rozesílání hromadné pošty. Český i slovenský internet má však svá specifika, která je potřeba respektovat a umět zakomponovat do fungování systému. My toto poznání neustále prohlubujeme.

Jak tedy vypadá dle naší analýzy složení aktivních freemailových účtů?

Z 585 000 zkoumaných e-mailů drtivou většinou dominuje Seznam.cz se svými freemailovými účty @seznam.cz, @email.cz a @post.cz. V součtu posíláme na tyto tři e-mailové domény 70,1 % všech direct e-mailů.

Dalších 20 % freemailového trhu si mezi sebe dělí v prvé řadě Centrum.cz, Volný.cz, Atlas.cz a Tiscali.cz. Do analýzy jsme zahrnuli také Gmail.com, který běžně konkuruje českým freemailům a Quick, dnes již majetek společnosti Telefónica Czech Republic.

Kompletní podíly českých freemailů si prohlédněte v následujícím přehledu:

Seznam 63,6 %
Centrum 9,1 %
Email 5,6 %
Gmail 5,2 %
Volny 2,6 %
Atlas 1,4 %
Tiscali 1,3 %
Post 0,8 %
Quick 0,4 %
Ostatní 9,9 %

 

 

 

 

 

 

 

Jak se na poli freemailů rozdělil slovenský trh?

Proti Česku je situace o něco jednodušší. Přes 200 000 slovenských e-mailových adres ukazuje dominanci společnosti Google. Jeho Gmail používá 35,6 % všech uživatelů.

4 % od sebe dělí druhý Azet.sk se 17,7 % uživatelů a třetí Centrum.sk se 13,7 % uživatelů. Freemail Zoznam.sk podle našeho průzkumu užívá 7,1 % uživatelů slovenského internetu. Na chvostu s 1,1 % se drží Yahoo a se svými 0,7 % se do analýzy dostal i Orangemail.sk.

Gmail 35,60 %
Azet 17,70 %
Centrum 13,70 %
Zoznam 7,10 %
Yahoo 1,10 %
Orangemail 0,70 %
Ostatní 24,10 %

Vývoj v průběhu posledních let

Jak se podíl freemailů na českém trhu změnil v průběhu několika let můžeme částečně porovnat díky datům, která z let 2000 a 2003 poskytla společnost Strix (Rande, Seznamka atd.) a díky datům společnosti Miton (Vaření.cz, eMeg.cz aj.) z let 2008 a 2009. Přesto, že se jedná o rozdílné báze dat, věříme, že procentuální vyjádření bude alespoň částečně reflektovat trend vývoje.

 

Seznamka
(2000)

Seznamka
(2003)

Miton
(2008)

Miton
(2009)

Mail Komplet
(2014)

Centrum 11 % 14 % 11,83 % 10,68 % 9,1 %
Seznam 15 % 40 % 49,36 % 51,46 % 63,6 %
Email 11 % 7 % 3,56 % 4,19 % 5,6 %
Gmail - - 2,72 % 3,6 % 5,2 %
Volný 7 % 4 % 2,7 % 2,34 % 2,6 %
Atlas 8 % 4 % 2,66 % 2,29 % 1,4 %
Tiscali 1 % 2 % 1,85 % 1,46 % 1,3 %
Post 25 % 6 % - - 0,8 %
Quick - 2 % - - 0,4 %

 

Statistická data z let 2000 - 2009 jsme čerpali ze serveru Lupa.cz, konkrétně z článků Jaké jsou podíly freemailů? a U uživatelů vede s freemaily stále Seznam.

Sdílejte tento článek:

Okomentujte tento článek

Nejnovější články

Zpět
nahoru