Všechny články

Abeceda e-mailingu aneb už vím, co je newsletter!

V oblasti e-mailingu používáme velké množství slov, které nemají alternativní český název. Znáte je? Víte co je spam rate? A jaký je rozdíl mezi soft a hard bounce? Tento článek je určen pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti rozesílání hromadných e-mailů.

Abeceda e-mailingu aneb už vím, co je newsletter!

A

 • Acceptable Spam Report Rate (Přijatelný Spam Rate) – Míra, do které může být kampaň označena jako spam, aniž by to poškodilo pověst IP adresy odesilatele. Pokud je hodnota větší než 0,1% (1 zpráva z 1000 e-mailů), je třeba si dát velký pozor.
 • Acceptance Rate (Míra přijetí) – Procento e-mailových zpráv, které jsou přijaty poštovním serverem. Procento přijetí se nemusí rovnat procentu e-mailů zobrazených v emailové schránce.
B
 • Blacklist - Seznam IP adres, které jsou označeny jako spameři. Newslettery z těchto adres nejsou doručeny.
 • Bounce Rate - (Míra nedoručených e-mailů) - Rozdělujeme dva typy bounce, a to soft bounce a hard bounce rate. Jako přijatelný bounce rate bereme hodnoty nižší než 5%.
 • Bulk Mail - Široce cílený e-mail marketing, ve kterém se posílá newsletter se stejným obsahem pro obrovskou databázi příjemců.
C
 • CAN-SPAM - Legislativní nařízení „Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act“ používané v USA jako soubor nařízení a směrnic, které je nutné dodržovat při rozesílání hromadné pošty. Stanovuje požadavky na obchodní sdělení, určuje práva příjemce a stanovuje důsledky za porušení. Tyto principy byly přejaty i do ČR, pouze s důrazem na jiné principy.
 • Clicks Per Delivered (Kliknutí na počet doručení) – Počet kliknutí dělený počtem e-mailů doručených do e-mailové schránky.
 • Clicks Per Open (Kliknutí na počet otevření) – Počet kliknutí dělený počtem otevření.
 • Cost Per Thousand (Náklady na tisíc - CPM) - Tato hodnota ukazuje náklady za tisíc příjemců v databázi. Pokud je CPM 1 000,- Kč, znamená to, že náklady na jeden e-mailový kontakt jsou jedna koruna.
 • Click-Through Rate (Míra prokliku CTR) - Je poměr mezi celkovým počtem kliknutí a počtem zobrazených newsletterů. U e-mailů je bráno za dobré CTR hodnota mezi 5% až 25%.
 • Conversion Rate (Konverzní poměr) - Procento příjemců, kteří reagují na „call to action“ prvky v newsletterové kampani. Konverze je hlavní metrika, kterou sledujeme při vyhodnocení úspěšnosti e-mailingu.
D
 • Dedicated IP (Dedikovaná IP) – Dedikovanou IP adresu využívá pouze jeden odesilatel e-mailových kampaní. Ovlivňuje tedy svou oblíbenost mezi filtry pouze sám. Naproti tomu u sdílené IP ovlivňují oblíbenost všichni odesilatelé.
 • Double Opt-In (Dvojité potvrzování) - Metoda, kdy při odběru newsletteru musíte podruhé odběr potvrdit v příchozím e-mailu. To zabraňuje podvodným registracím, překlepům při zadávání e-mailu a zvyšuje počet doručených a otevřených e-mailů. Doporučujeme dodržovat tento postup, pokud chcete budovat kvalitní databázi. 
 • DKIM (DomainKeys Identified Mail) -  Je technologie podobná SPF. DKIM není primárně ochranou proti SPAMu, ale je využíván jako nástroj pro boj s nevyžádanou poštou. Umožňuje díky elektronického podpisu ověřit pravost odesilatele e-mailu.
E
 • Email Campaign (E-mailová kampaň) - Jeden nebo řada e-mailů, které mají za cíl dosáhnout celkového marketingového cíle.
 • Email Filter (E-mailový filtr) – Technika, která se používá pro blokování e-mailů na základě jejich odesilatele, předmětu nebo obsahu e-mailu.
 • Email Sponsorships (E-mail sponzoring) - Nakoupeni reklamního prostoru v e-mailovém zpravodaji nebo koupě prostoru pro článek či sérii článků o konkrétním výrobku. Inzerent platí za reklamu vloženou do obsahu hromadně rozeslaných e-mailů.
F
 • False positive – Tato míra ukazuje procento e-mailů, které jsou filtrovány nebo blokovány jako spam, i když je jejich obsah legislativně v pořádku.

H
 • Hard Bounce – Tzv. tvrdý bounce je nedoručení e-mailu z trvalého důvodu neexistující, neplatné, nebo zablokované e-mailové adresy.
 • Honey Pot - E-mailová adresa, která nebyla vytvořena ke komunikaci, ale k zachytávání e-mailů, detekci jejich obsahu a následnému vyhodnocení odesilatele jako spamera.
 • House List nebo Retention List - Jeden z nejcennějších marketingových aktiv v e-mailingu. Jedná se o databázi kontaktů, které souhlasily s odběrem newsletteru.
 • HTML Email - HTML e-mail umožňuje zasílání hromadných zpráv s vlastním kreativním designem.
I
 • IP Warmup – Zasílání progresivně rostoucího množství e-mailů z IP adresy za účelem zisku a vybudování dobré pověsti IP adresy.
L
 • Landing Page – Za landing page považujeme stránku, na kterou přijde návštěvník po kliknutí v newsletteru. Tato stránka by měla obsahovat „Call To Action“ prvek a rozvíjet informace týkající se produktu nebo služby prezentované v e-mailu.
 • Levels of Authentication (Úrovně ověřování) – Cesta, kterou je ověřena identita odesilatele a zajištění povolení odesílat z dané domény.
 • List Segmentation (Segmentace databáze) – Segmentace je výběr cílového publika nebo skupiny odběratelů, kteří mají společnou potřebu nebo vlastnost. Například: mají zájem o stejný produkt nebo jsou z jednoho kraje. Díky segmentování můžeme zasílat cílenější e-mailové kampaně, které mají větší konverzi a menší míru odhlášení.

 

O
 • Open Rate (Míra otevření) – Procento e-mailů z marketingové kampaně, které byly otevřeny z celkového počtu odeslaných newsletterů.
 • Opt-In nebo Subscribe (Přihlášení k newsletteru) – Potvrzení, že chci dostávat hromadné e-maily na zadanou e-mailovou adresu od konkrétní společnosti nebo jednotlivce. Velice často mohu vybrat nebo naznačit obsah e-mailu, který mě zajímá (např. kategorie e-shopu, produkt).
 • Opt-Out nebo Unsubscribe (Odhlášení z newsletteru) – Je rozhodnutí příjemce odhlásit se z databáze pro zasílání hromadných e-mailů. Toto odhlášení musí dle legislativy obsahovat každý odeslaný newsletter.
P
 • Personalization (Personalizace) – Přidání prvků do e-mailové kampaně, které jsou individuální pro každého příjemce. Tyto informace o příjemci získáváme při registraci, objednávce nebo dalšími způsoby. Tyto „osobnější“ e-maily mají mnohem větší konverzi.
 • Physical Address (Fyzická adresa) – Je adresa společnosti, která odesílá e-mail, obvykle jí můžeme nalézt v zápatí newsletteru. Její zobrazení by mělo být v každé newsletterové kampani.
 • Plain Text Email (Prostý text) – E-mail zaslaný nebo zobrazený bez HTML. Vždy byste měli dát databázi příjemců možnost číst e-maily bez HTML.
 • Privacy Policy (Ochrana osobních údajů) – Jasný popis politiky firmy při použití důvěrných informací získaných od odběratelů newsletteru. Obsahuje informace, jak společnost s daty pracuje a jak je chrání.
R
 • Read or Open Length (Délka otevření / čtení) – Míra délky otevření daného e-mailu, dokud jej příjemce nezavře.
 • Rental List or Acquisition List (Koupená databáze) – Zakoupení databáze není doporučenou e-mail marketingovou technikou.
S
 • Sender Score (Skóre odesilatele) – Hodnocení IP adresy odesilatele newsletterové kampaně. Dosahuje hodnot od 0-100. Poštovní servery kontrolují tuto hodnotu a podle toho se rozhodují, co s e-maily dál provedou. Skóre vyšší než 90 je dobré.
 • Shared IP (Sdílená IP) – Je méně nákladná než dedikovaná IP. Přes sdílenou IP může zasílat hromadné e-maily mnoho lidí. Oblíbenost a relevanci IP adresy si tak ovlivňují všichni navzájem.
 • Signature File (Podpis) – Krátký blok textu, který na konci newsletteru identifikuje odesilatele a poskytuje další informace, jako je název firmy, fyzická adresa a kontakt.
 • Single Opt-In (Jednoduché přihlášení k odběru newsletteru) – Při jednoduchém přihlášení stačí odběratelovi vyplnit e-mailovou adresu a potvrdit formulář. Tím je přihlášení dokončeno. Odběrateli nedorazí e-mail s výzvou o druhé potvrzení. Tento způsob nedoporučujeme. Může vést k vytvoření databáze e-mailů s překlepy, falešnými e-maily a nechtěnými odběrateli.
 • Soft Bounce (Měkký bounce) – Je nedoručení e-mailu v důsledku dočasného problému, kterým může být plná e-mailová schránka nebo nedostupnost serveru.
 • Unsolicited Commercial Email (Spam nebo UCE) – E-mail, který byl zaslán bez souhlasu příjemce. Více než 90% veškerých odeslaných e-mailů je klasifikováno jako spam.
 • Spam Cop – Placená služba společnosti cisco, která sestavuje blacklist odesilatelů, od kterých přichází spam. Uživatele, který spamuje můžete také ve službě nahlásit.
 • Spam Trap (Spam past) – Je e-mailová adresa, která nikdy nesouhlasila s odběrem newsletterové kampaně. Pokud do takové spam trap odešlete e-mail, je vysoce pravděpodobné, že dostanete ban.
W
 • Whitelist – Opak blacklistu. Whitelist obsahuje IP adresy, které byly schváleny pro doručování hromadných e-mailů.

Sdílejte tento článek:

Okomentujte tento článek

Nejnovější články

 • Automatizace 1. díl | Svátková kampaň

  A je to tu! Náš seriál o automatizacích. V každém díle si představíme určitý scénář, při kterém se dá automatizace skvěle využít.

 • Jaké bylo COE 2019?

  COE… Zkratka pro největší e-commerce veletrh v České republice. Czech On-line Expo 2019 je za námi a Mail Komplet na něm nesměl chybět. Co nám přineslo?

 • Automatizace e-maillingu pomocí flow diagramů

  Otáčíme vesmír! Automatizace přes flow diagramy jsou tady! Jestli chcete vědět, jak dělat e-mailing opravdu profesionálně tak čtěte. Je to prostě pecka!

 • Shoptet doplněk

  Používáte e-shopové řešení Shoptet? S Mail Kompletem můžete díky našemu doplňku automaticky synchronizovat seznam kontaktů a vytěžit tak maximum z e-mail marketingu. Je to jednoduché!

 • Frčíme na Czech On-line Expo 2019

  Veletrhy, konference, workshopy - to nás prostě baví. Právě z tohoto důvodu se na nás můžete těšit v březnu na akci Czech On-line Expo 2019.

 • Jaký byl veletrh Reshoper 2019?

  Konec ledna byl pro nás ve znamení jedné velké události, veletrhu Reshoper. Nebudeme lhát, nervozita trošku panovala. Byl to totiž náš první veletrh, na kterém jsme měli možnost působit jako vystavovatelé. Jak to nakonec dopadlo?

Zpět
nahoru