Slovníček pojmů

Připravili jsme slovník nejčastější pojmů v e-mail marketingu a systému Mail Komplet, na které se nás ptáte. Pokud nenajdete to, co hledáte, nebojte se zeptat, budeme rádi, když nám pomůžete slovník rozšiřovat.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

A/B testování
Jedná se o marketingovou metodu spočívající v testování určité kampaně. Tato kampaň má několik testovacích variant, které se mohou lišit např. v předmětu, jménu odesílatele, času rozeslání. Varianta A kampaně je zaslána polovině adresátů, varianta B polovině druhé. Sledujeme, která varianta je úspěšnější a které prvky úspěšnost ovlivnily.
 
Anti-spamová prověrka
Před odesláním kampaně z našeho systému Mail Komplet můžete prověřit váš e-mail pomocí tzv. anti-spamové prověrky a eliminovat negativní prvky, kvůli kterým mohou někteří e-mailoví klienti klasifikovat váš e-mail jako SPAM.
 
API
Application programming interface. Jde o cestu, jak propojit webovou aplikaci s jinou aplikací (např. jádro Mail Kompletu s vaší aplikací), následně odpadá nutnost přihlašování z webového rozhraní, neboť užíváte rozhraní vlastní.

B

Bounce
Jedná se o nedoručené e-maily. Rozlišujeme tvrdé chyby (Hard bounce rate), kdy důvodem nedoručení e-mailu je neexistence adresy a měkké chyby (tzv. Soft bounce rate). U Soft bounce nedoručení e-mailu spočívá v odmítnutí např. z důvodu přeplněné kapacity schránky.
 
Bounce rate
Značí podíl nedoručených e-mailů.
 
Black list
Seznam specifických e-mailů nebo IP adres blokovaných poskytovatelem e-mailové schránky nebo spamovým filtrem.

C

Click through rate (CTR)
Podíl emailů, u kterých došlo k prokliku přes odkaz.
Jak se měří míra prokliku?
 
CSV
Jednoduchý textový formát dokumentu, který je složen z řádků, jako oddělovač slouží čárka (,) či jiné znaky (například středník, tabulátor). Díky své jednoduchosti se užívá pro výměnu informací mezi různými systémy (zde například k přenosu kontaktů do systému Mail Komplet).
 
CTA
Call to action - česky výzva k akci. Jedná se o způsob, jak podpořit uživatele k okamžité reakci - například "nakupte ihned se slevou", "navštivte naši prodejnu". CTA může mít podobu tlačítka, baneru, grafického zobrazení nebo čistého textu. Cílem CTA je konverze.

D

DKIM
DomainKeys Identified Mail  je nástroj podporující detekci podvržených e-mailů. Jedná se o formu elektronického podpisu, kdy je k odchozímu e-mailu přidána hlavička s privátní částí klíče a do txt záznamu DNS domény zapsaná veřejná část klíče. Příjemce e-mailu pomocí veřejné části v txt DNS ověří platnost podpisu. Díky DKIM lze tedy poznat, že byl e-mail odeslán skutečně z odesílatelovy domény, že nebyl nijak modifikován. Navíc je e-mail zvýhodněn spamfiltrem jako ověřený, tedy je výrazně nižší pravděpodobnost, že skončí ve spamu. Více se dočtete v bašem článku Seznam.cz nasazuje DKIM - oč běží? 
 
DNS
Domain Name System. Jedná se o hierarchicky uspořádaný systém doménových jmen. Realizuje se přes DNS servery. Slouží pro převod doménových adres na IP adresy.
 
Doménový směrovač
Umožňuje měřit a vyhodnocovat požadované reakce uživatelů (např. počet otevřených e-mailů, monitoring prokliků, počet odhlášení z odběru newsletteru atd.) Více se dočtete v našem článku K čemu slouží doménové směrovače?
 
Double Opt-in
Dvojité potvrzení. Po zadání e-mailu do formuláře na webu dostane uživatel potvrzující e-mail. Až po jeho potvrzení je zařazen do seznamu. Dnes je toto nejpreferovanější možnost.

E

Editor
Nástroj pro úpravu textu. Mail Komplet nabízí intuitivní Chytrý drag and drop editor a WYSIWYG editor. V obou editorech tvoříte, upravujete a navrhujete obsah svých kampaní, s tím rozdílem, že Chytrý drag and drop editor je uživatelsky velmi přívětivý a jednoduchý, práci v něm zvládne úplný začátečník. Za několik málo minut můžete mít vytvořen svůj první newsletter. K práci ve WYSIWYG editoru je třeba alespoň základní znalosti HTML. Naše editory si můžete rovnou VYZKOUŠET.
 
E-mailový klient (poštovní klient)
Je počítačový program, který slouží k přijímání, odesílání a správě elektronické pošty (e-mailů). Mezi nejznámější patří např. MS Outlook a Thunderbird.
E-mailingový nástroj
Nástroj pro rozesílání hromadné pošty, nebo aplikace pro e-mail marketing. Unikátní aplikace,
jako např. Mail Komplet, speciálně vyvinutá pro potřeby rozesílání velkých objemů e-mailů. Splňuje požadavky na velkokapacitní rozesílání dat, hromadnou práci s kontakty a zpětnou analýzu dat.
 

H

HTML
jazyk, ve kterém se odesílají e-maily a které umí e-mailoví klienti zobrazit. Na rozdíl od prostého textu umožňuje formátování textu, vkládání obrázků a tabulek do e-mailu.
Jak na kódování HTML e-mailů?

I

IMAP (Internet Message Access Protocol)
Internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce prostřednictvím e-mailového klienta.

K

Konverze
Změna adresáta e-mailu (respektive obecně uživatele internetu, návštěvníka webových stránek a podobně) v zákazníka.
 
Kredit 
Počet kreditů = počet e-mailů, které máte k dispozici. V systému Mail Komplet rozlišujeme paušální a jednorázový platební model.

L

Landing Page
Cílová stránka, na kterou přejde příjemce e-mailu po kliknutí na odkaz.

O

Obchodní sdělení
Pod tento pojem zahrnujeme všechny formy sdělení, které jsou určeny k přímé či nepřímé podpoře zboží, služeb, případně image dané společnosti, osoby, podniku.
 
Open rate
Podíl doručených a otevřených emailů.
Jak se měří míra otevření?

P

Podmíněné akce
Efektivní způsob, jak ušetřit čas vám i potenciálním zákazníkům. Využívá se např. pro automatické odeslání poděkování po přihlášení k odběru newsletterů a další akce.
 
POP (Post Office Protocol)
Internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta.
 
Preview text
V doslovném překladu znamená náhled textu. Je nutné ho vnímat jako druhý řádek předmětu e-mailu. Ukazuje se v inboxu hned za předmětem, může ho tedy výborně podpořit. V editorech Mail Komplet ho naleznete hned na prvním řádku newsletteru vlevo, jako pole "Sem vložte sumarizaci newsletteru".
 
Prostý text
Využívá se jako alternativa e-mailu v HTML a najde využití v případě, že e-mailový klient neumí zobrazit HTML formát nebo jej z nějakého důvodu blokuje. Existence prostého textu je také nezbytná proto, aby nebyl e-mail vyhodnocen jako SPAM.

S

Single Opt-in
Jednoduché potvrzení. Po zadání e-mailu do formuláře na webu je uživatel okamžitě zařazen do seznamu. Je tady větší riziko zadání nesprávného e-mailu.
 
SMTP
Internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů).
 
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení
Projev vůle adresáta, že na jeho adresu může určitá osoba zasílat obchodní sdělení. Lze jej získat např. z webového formuláře, přes který se adresát přihlásí k odběru, telefonicky, na obchodní schůzce a podobně. Obchodní sdělení můžeme zaslat i na adresy osob, jimž jsme v minulosti poskytli své služby nebo produkty. 
Shrnutí výše vychází ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 
SPAM - rozesílání nevyžádané pošty
Nevyžádáné sdělení je rozesláno bez souhlasu příjemce (souhlas lze získat přes webový formulář, při osobní komunikaci, v obchodním styku...). Získání tohoto souhlasu ukládá zákon.
Naše anti-spamová politika.
 
SPF
Zkratka pro „Sender Policy Framework“ je DNS záznam, který umožňuje určit, zda můžete odesílat poštu z daného serveru. SPF slouží jako ochrana proti SPAMU. Více se dočtete v našem článku Jak nastavit SPF záznamy?
 
Šablona e-mailu
Je připravená ve formátu HTML a dává vašemu e-mailu požadovanou strukturu. Pro firemní komunikaci je vhodné používat jednotnou korporátní šablonu a budovat tak svou značku. Ukázky šablon.

U

Undelivereds
Nedoručené emaily (bounce). Nalezneme je ve složce Odhlášení příjemci.

W

Webmail - e-mail zdarma
Patří mezi nejstarší a nejvyužívanější služby každého většího portálu. V dnešní době nabízí mimo přijímání a odesílání pošty i mnoho doplňkových služeb jako kalendář, poznámky aj.
 
Welcome e-mail
Uvítací e-mail nebo série e-mailů, které přijdou zákazníkovi po přihlášení se k odběru newsletteru.
 
Whitelist
Seznam e-mailů nebo IP adres, které jsou potvrzeny jako validní odesílatelé. Odesílatel, který je na whitelistu, má zaručeno doručení jeho e-mailu.
 
WYSIWYG
Je akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky „co vidíš, to dostaneš“. Jedná se o editor, který umožňuje vytváření HTML kódu bez znalosti programování. Námi formátovaný textový obsah se sám překonvertuje do HTML kódu. Jak pracovat s WYSIWYG editorem?

X

XML feed
Jednoduchý datový soubor, sloužící k propojení porovnávačů cen, jako je Heureka.cz nebo Zbozi.cz, přímo s naším systémem. Velmi jednoduše a automaticky tak importujete Vaše produkty přímo do připravovaných kampaní. Jak na to? 

Z

Zpožděné rozesílání
Umožňuje naplánovat rozeslání vaší kampaně (případně více kampaní) na požadované datum. Zároveň můžete nastavit opakované rozesílání.
 
ZIP soubor
ZIP je formát, který slouží pro kompresi či archivaci dat. ZIP soubor obsahuje tedy jeden či více komprimovaných souborů, tím redukujeme velikost uložených dat.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali v našem výukovém centru ani v našich videonápovědách?
Pokud potřebujete více pomoci, napište nám na e-mail nebo zavolejte na 517 070 000.

Zpět
nahoru