Import příjemců ze souboru

Chceme-li importovat kontakty ze souboru, dokument musí být ve formátu XLSX, XLS, CSV, TXT. Vybereme příslušný soubor a nahrajeme jej jednoduše pomocí jednoduchého "chytni a pusť" systému. Obsahuje-li soubor uživatelské sloupce, které nejsou v systému definovány, vytvoříme si vlastní (postup naleznete pod následujícím odkazem Uživatelské sloupce).

Import příjemců ze souboru

V následující kroku zvolíme nastavení importu:

Nastavení importu příjemců

Cílový seznam příjemců je seznam příjemců, do kterého budou data importována.

Způsob sloučení importovaných dat:

 • Sloučit existující příjemce s importovanými hodnotami
  Systém při importu zaktualizuje všechna pole, pro která jsou v importu vyplněné hodnoty. Pole, pro která v importu nejsou vyplněné hodnoty, zůstanou nezměněna.
 • Přepsat existující příjemce importovanými hodnotami
  Systém při importu zaktualizuje všechna pole, pro která jsou v importu vyplněné hodnoty.  Pole, pro která jsou v importu vyplněné hodnoty, budou přepsána prázdnými hodnotami.
 • Přeskočit existující příjemce
  Systém vloží pouze nové příjemce. Záznamy existujících příjemců zůstanou nezměněny.

Způsob zařazení do seznamu příjemců:

 • Přidat nové záznamy, ignorovat existující
  Existující záznamy ve vybraném seznamu příjemců budou ponechány a přeskočeny. Nové záznamy budou přidány a zařazeny do seznamu.
 • Vyřadit stávající záznamy, přidat importované  záznamy
  Všechny záznamy z vybraného seznamu příjemců budou při importu vyřazeny (pokud tedy existují v jiných seznamech, zůstanou v nich zachovány). Do seznamu budou zařazeny všechny importované záznamy.
 • Smazat stávající záznamy, přidat nové záznamy
  Všechny záznamy ve vybraném seznamu příjemců budou při importu trvale odstraněny. Do seznamu budou zařazeny všechny importované záznamy.

Obsahuje hlavičky sloupců
Zaškrtnutím položky „obsahuje hlavičky sloupců“ sdělíte systému, že importovaná data obsahují na prvním řádku hlavičky sloupců a systém tak může automaticky přednastavit párování sloupců. Pokud položka není zaškrtnuta, systém bude očekávat, že na prvním řádku importovaných dat jsou data vlastní, nikoliv hlavičky.

Přeskočit chybné e-maily
Zaškrtnutím položky „přeskočit chybné e-maily“, pak budou tyto přeskočeny. Dojde k importu pouze správných e-mailů. Pokud položku nezaškrtnete, systém v případě záznamů s chybnými e-maily vypíše přehled chyb a import nebude proveden.

V náhledu dostupných dat přiřadíme naše definované sloupce příslušným sloupcům importovaných dat.

Hromadný import příjemců ze souboru

Jakmile máme zvoleno správné nastavení a přiřazeny relevantní sloupce, můžeme akci dokončit a soubory nakopírovat do systému. Následně se objeví toto potvrzení úspěšného importu.

Úspěšné dokončení importu

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali v našem výukovém centru ani v našich videonápovědách?
Pokud potřebujete více pomoci, napište nám na e-mail nebo zavolejte na 517 070 000.

Zpět
nahoru