Import příjemců z textu

Máte neformátovaný text obsahující e-maily a nechcete je složitě vypisovat? Nebo pouze jen potřebujete vypsat či zkopírovat e-mailové adresy z textu a hromadně naimportovat? Použijte prostřední tlačítko Import z textu.

Jednoduše můžete vložit text. Systém umí sám poznat e-mailové adresy, vybere je a naimportuje. Ve druhém kroku pouze musíte navolit cílový seznam příjemců, způsob sloučení a zařazení a formát textu - zda je text zcela neformátovaný, na každém řádku jeden e-mail nebo seznam adres s oddělovači.

Cílový seznam příjemců: je seznam příjemců, do kterého budou data importována.

Způsob sloučení importovaných dat:

 • Sloučit existující příjemce s importovanými hodnotami
  Systém při importu zaktualizuje všechna pole, pro která jsou v importu vyplněné hodnoty. Pole, pro která v importu nejsou vyplněné hodnoty, zůstanou nezměněna.
 • Přepsat existující příjemce importovanými hodnotami
  Systém při importu zaktualizuje všechna pole, pro která jsou v importu vyplněné hodnoty.  Pole, pro která jsou v importu vyplněné hodnoty, budou přepsána prázdnými hodnotami.
 • Přeskočit existující příjemce
  Systém vloží pouze nové příjemce. Záznamy existujících příjemců zůstanou nezměněny.

Způsob zařazení do seznamu příjemců:

 • Přidat nové záznamy, ignorovat existující
  Existující záznamy ve vybraném seznamu příjemců budou ponechány a přeskočeny. Nové záznamy budou přidány a zařazeny do seznamu.
 • Vyřadit stávající záznamy, přidat importované  záznamy
  Všechny záznamy z vybraného seznamu příjemců budou při importu vyřazeny (pokud tedy existují v jiných seznamech, zůstanou v nich zachovány). Do seznamu budou zařazeny všechny importované záznamy.
 • Smazat stávající záznamy, přidat nové záznamy
  Všechny záznamy ve vybraném seznamu příjemců budou při importu trvale odstraněny. Do seznamu budou zařazeny všechny importované záznamy.

Formát textu:

 • Neformátovaný text
  Klasický text, který obsahuje e-mailové adresy. Systém umí v textu e-mailové adresy vyhledat a vybrat.
 • Neformátovaný text, co řádek, to e-mail
  Na každém řádku jedna e-mailová adresa oddělená enterem.
 • Seznam s oddělovači (CSV apod.)
  Např. nakopírovaná část textu ze souboru CSV - e-mailové adresy oddělené středníkem, čárkou...

Přeskočit chybné e-maily:
Zaškrtnutím položky „přeskočit chybné e-maily“, pak budou tyto přeskočeny. Dojde k importu pouze správných e-mailů. Pokud položku nezaškrtnete, systém v případě záznamů s chybnými e-maily vypíše přehled chyb a import nebude proveden.

Zobrazí se také náhled importovaných dat. Po úspěšném importu se objeví následující upozornění.

Úspěšné dokončení importu

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali v našem výukovém centru ani v našich videonápovědách?
Pokud potřebujete více pomoci, napište nám na e-mail nebo zavolejte na 517 070 000.

Zpět
nahoru