Evropský fond pro regionální rozvoj

eu rozvoj

Název projektu: Aplikace pro rozesílání hromadných e-mailů

Název výzvy: ICT a sdílené služby – Tvorba nových IS/ICT řešení
Plánované celkové náklady: 26 862 370 Kč
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009366

Projekt je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, konkrétně aplikace pro rozesílání hromadných mailů. Zahrnuje softwarové řešení pro vytvoření uživatelsky vstřícného systému s pokročilými funkcemi, umožňujícího zákazníkům profesionální práci v oblasti on line marketingu, správu kontaktů, rozesílání kampaní, propojení se sociálními sítěmi, tvorbu automatických scénářů, práci se vzdálenými datovými zdroji.
eu-dotace
Zpět
nahoru